Điều khoản dịch vụ

 • Sản phẩm và Dịch vụ cho Mục đích Cá nhân

  Các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Trang web, bao gồm mọi mẫu thử được cung cấp, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc hàng mẫu nào mà bạn mua hoặc nhận từ chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, có hoặc không có thông báo, hủy bỏ hoặc giảm số lượng của bất kỳ đơn đặt hàng nào mà chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể dẫn đến việc vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Nếu một thành viên đã đăng ký không tuân thủ hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi có quyền hủy tài khoản có hoặc không có thông báo.

 • Độ chính xác của thông tin

  Chúng tôi cố gắng mô tả các sản phẩm của mình trên trang web một cách chính xác nhất có thể; tuy nhiên, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm, màu sắc hoặc bất kỳ nội dung nào khác có trên trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện hành hoặc không có lỗi. Trang web này có thể chứa lỗi đánh máy hoặc không chính xác và có thể không đầy đủ. Do đó, chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào để thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 • Sở hữu trí tuệ

  Tất cả thông tin và nội dung có sẵn trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao diện trực quan, nhãn hiệu, logo, ký hiệu dịch vụ, văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, phần tổng hợp dữ liệu và phần mềm cũng như phần tổng hợp và tổ chức của nó (gọi chung là "Nội dung") là tài sản của CÔNG TY TNHH AMOREPACIFIC VIỆT NAM, các chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và quốc tế, bao gồm luật quản lý bản quyền và thương hiệu.

 • Giấy phép hạn chế

  Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ và không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web cho mục đích cá nhân. Giấy phép hạn chế này không bao gồm quyền: (a) tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để đính kèm Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (b) tái xuất bản, phân phối lại, truyền tải, bán, cấp phép hoặc tải xuống Trang web hoặc bất kỳ và/hoặc tất cả Nội dung (ngoại trừ bộ nhớ đệm hoặc khi cần thiết để xem Trang web); (c) sử dụng Trang web hoặc bất kỳ và/hoặc tất cả Nội dung ngoài mục đích sử dụng cá nhân; (d) sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào dựa trên Trang web hoặc bất kỳ và/hoặc tất cả Nội dung; (e) thu thập thông tin tài khoản vì lợi ích của chính bạn hoặc bên khác; (f) sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng bất kỳ và/hoặc tất cả Nội dung; hoặc (g) sử dụng rô-bốt phần mềm, trình thu thập thông tin, trình thu thập thông tin hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể gây gánh nặng hoặc tải trọng bất hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Bạn phải giữ lại, không sửa đổi, tất cả các thông báo về quyền sở hữu trên Trang web hoặc được đính kèm hoặc chứa trong Trang web.


  Chúng tôi cung cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ và không độc quyền để tạo siêu liên kết đến trang chủ của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Một trang web liên kết đến Trang web (i) có thể liên kết đến, nhưng không sao chép, bất kỳ và/hoặc tất cả Nội dung của chúng tôi; (ii) không được ngụ ý rằng chúng tôi đang chứng thực cho trang web đó hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm của trang web đó; (iii) không được xuyên tạc mối quan hệ của mình với chúng tôi; (iv) không được chứa nội dung có thể được hiểu là gây khó chịu, tục tĩu, xúc phạm gây tranh cãi, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, thù hận hoặc bất hợp pháp hoặc không phù hợp với mọi lứa tuổi; (v) không được miêu tả chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi theo cách sai lệch, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc xúc phạm hoặc phản cảm, hoặc liên kết chúng tôi với các sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến không mong muốn; và (vi) không được liên kết đến bất kỳ trang nào của Trang web ngoài trang chủ. Chúng tôi có thể tùy ý yêu cầu bạn xóa bất kỳ liên kết nào đến Trang web và khi nhận được yêu cầu đó, bạn sẽ ngay lập tức xóa liên kết đó và ngừng mọi liên kết trừ khi được chúng tôi ủy quyền riêng và rõ ràng bằng văn bản để tiếp tục liên kết.


  Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của bạn đối với Trang web hoặc bất kỳ và/hoặc tất cả Nội dung của chúng tôi sẽ tự động chấm dứt các giấy phép hạn chế được quy định trong Phần 4 này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác được cung cấp bởi luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện này.

 • Nghĩa vụ và Trách nhiệm của bạn

  Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này cũng như mọi cảnh báo hoặc hướng dẫn trên Trang web. Bạn đồng ý rằng khi truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, bạn sẽ hành động theo luật pháp, tập quán và với thiện chí. Bạn không được thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với Trang web hoặc bất kỳ Nội dung hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên Trang web này và không được làm suy giảm tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Trang web theo bất kỳ cách nào. Không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn vô tình hoặc cố ý không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất và thiệt hại mà điều này có thể gây ra cho chúng tôi, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi.

 • Liên kết của bên thứ ba

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web ngoài nào hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết đến hoặc từ Trang web. Các liên kết xuất hiện trên Trang web chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được chúng tôi, các chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi xác nhận về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp được tham chiếu. Bạn tự chịu rủi ro khi liên kết hoặc lướt bất kỳ trang nào ngoài trang web hoặc các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá và chúng tôi không đảm bảo cung cấp các trang ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết đến hoặc từ Trang web, chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các hành động, nội dung, sản phẩm, hoặc dịch vụ của các trang và trang web đó, bao gồm nhưng không giới hạn, các chính sách và điều khoản và điều kiện về quyền riêng tư của họ. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của tất cả các trang bên ngoài trang web và các trang web khác mà bạn truy cập.

 • Các tính năng, chức năng và sự kiện đặc biệt

  Trang web có thể cung cấp một số ưu đãi hoặc sự kiện đặc biệt (chẳng hạn như nội dung, sự kiện ngoại tuyến) có thể tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc thay thế cho các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn chọn tận dụng những ưu đãi này, bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng những ưu đãi đó có thể tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc riêng biệt đó.

 • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  SULWHASOO ĐANG CUNG CẤP CÁC TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA CHÚNG VÀ CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC, THÔNG TIN, NỘI DUNG , VẬT LIỆU HOẶC SẢN PHẨM, ĐƯỢC BAO GỒM TRÊN CÁC TRANG WEB HOẶC LÀ MỘT PHẦN CỦA CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, SULWHASOO TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM NÀY, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VÍ DỤ VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NGOÀI RA, SULWHASOO KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN CÓ THỂ TRUY CẬP QUA CÁC TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC HIỆN TẠI. Thông tin về giá cả và tính khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 


  SULWHASOO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC. ĐÂY LÀ GIỚI HẠN TOÀN DIỆN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRÁCH NHIỆM HOẶC DỮ LIỆU, MẤT DỮ LIỆU, THU NHẬP HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÀ KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI THỨ BA CÁC BÊN.

  Sự bồi thường

  Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, người cấp phép, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi ("Bên được bồi thường") đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba do việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào (bao gồm cả Nội dung của người dùng) hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi được mua trên Trang web hoặc việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho các Bên được bồi thường về mọi tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng rô-bốt phần mềm, trình thu thập thông tin, trình thu thập thông tin hoặc các công cụ trích xuất và thu thập dữ liệu tương tự hoặc bất kỳ hành động nào khác mà bạn thực hiện áp đặt gánh nặng hoặc tải trọng không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

  Điều khoản chung

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và độc quyền giữa chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, đồng thời thay thế và chi phối tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc trước đó. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi trên Trang web và cung cấp thông báo về thay đổi đó. Mọi thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi đăng lên Trang web và đưa ra thông báo về thay đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau đó cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các Điều khoản và Điều kiện đã thay đổi như vậy. Chúng tôi có thể, có hoặc không có thông báo trước, chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn phải tuân thủ ngay lập tức bất kỳ sự chấm dứt hoặc thông báo nào khác, bao gồm, nếu có, bằng cách ngừng tất cả việc sử dụng Trang web.

  Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, quan hệ đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác giữa chúng ta. Việc chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này sẽ không ảnh hưởng đến toàn quyền yêu cầu việc thực hiện đó của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào sau đó, cũng như việc chúng tôi từ bỏ việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này sẽ được coi là từ bỏ chính điều khoản đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào hoặc bị bất kỳ phán quyết trọng tài hoặc quyết định của tòa án áp dụng nào quy định như vậy, thì việc không thể thi hành hoặc không hợp lệ đó sẽ không làm cho toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện này trở nên không thể thi hành hoặc không hợp lệ. nhưng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được cơ quan xét xử sửa đổi, trong phạm vi có thể, để phản ánh đầy đủ nhất ý định ban đầu của các bên như được phản ánh trong điều khoản ban đầu. Các tiêu đề trong Điều khoản và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được sử dụng để giải thích.