THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY TNHH AMOREPACIFIC VIỆT NAM – NHÃN HÀNG VITAL BEAUTIE VỀ "ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN"

Kính gửi Quý Khách hàng.

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam – nhãn hàng Vital Beautie (“Chúng tôi”) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Điều khoản và Điều kiện chung”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi Chính phủ.

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Chúng tôi và Quý Khách hàng. Điều khoản và Điều kiện chung bao gồm các nội dung sau :

  • Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân;
  • Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ: https://vitalbeautie.vn/ và/hoặc các phương tiện liên lạc khác như đã nêu tại Điều khoản và Điều kiện chung này.

Nhấn để xem chi tiết: tại đây.

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Nhãn hàng Vital Beautie

Hotline CSKH: 0977 536 972

Email CSKH: vitalbeautievn.official@gmail.com

Trong trường hợp Quý Khách hàng không đồng ý với điều khoản và điều kiện chung này, xin vui lòng phản hồi thư điện tử này với nội dung ghi rõTỪ CHỐI”.

Nếu Quý Khách hàng không phản hồi và vẫn sử dụng dịch vụ, hoặc mua hàng từ ứng dụng bán hàng/ các trang thương mại điện tử sau ngày gửi thư này thì việc này sẽ được xem như là sự đồng ý của Quý Khách hàng đối với nội dung của Điều khoản và Điều kiện chung.

Trân trọng.